`

BMB20

  BMB20
BMB20
d1 100
d2 120
d3 142
B 3,0
B1 8
M 94,5
f1 12
f2 10
̳ n 17
m 0,0765

274 . . .

8530-90.

.

Copyright 2009-2022 www.podshypnik.info